Om Dansk Virologisk Selskab Selskabet blev oprettet i 1991 som en videnskabelig forening og var indtil 2011 en faglig division i Dansk Mikrobiologisk Selskab. Siden 2011 har selskabet været selvstændigt. Selskabet har 50-100 medlemmer, der alle er beskæftiget med virologisk forskning på offentlige institutioner eller private virksomheder. En akademisk kandidatgrad er en betingelse for medlemsskab, der giver adgang til Selskabets videnskabelige møder, en årlig virus dag med posterpræsentation og foredrag samt anden løbende informationsvirksomhed. Det årlige kontingent er aktuelt 100 kr.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling. Nuværende medlemmer kan findes her.

Love

Dansk Virologisk Selskabs love kan findes her.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search